Conversie Optimalisatie

Met Conversie Optimalisatie zorg je dat site-bezoekers de gewenste actie(s) uitvoeren. Bijvoorbeeld het plaatsen van een aankoop of de inschrijving op een workshop. Onmisbaar, zeker wanneer (betaalde) marketingcampagnes worden gevoerd als SEO, SEA of Display: gegenereerd site-bezoek moet optimaal worden benut. Maar in de praktijk zijn conversiepercentages van onder de 1% niet vreemd. Dit betekent dat 99% op dit moment niet converteert! Waarom niet? Welke obstakels komen ze tegen?

Werkwijze

Door middel van een Conversie Optimalisatie Analyse wordt in kaart gebracht welke (mogelijke) struikelblokken een website bevat. Hierbij wordt gekeken naar zaken als usability, aantrekkelijkheid en overtuigingskracht. Tegelijkertijd worden oplossingen aangedragen en hypothesen geformuleerd. Waar nodig kunnen vervolgens A/B-testen en MVT (multi-variate testen) worden uitgevoerd om aan de hand van data de beste oplossingen te vinden, mogelijk zelfs meerdere keren. Het resultaat zijn data-gedreven oplossingen die daadwerkelijk kunnen en zullen bijdragen aan het verhogen van conversies. 

Ik heb verschillende tools beschikbaar om A/B testen uit te voeren, zoals Google Analytics en Visual Website Optimizer.

Dienstverlening

  • Conversie Optimalisatie Analyse
  • A/B-testing en MVT-testing

Meer weten? Neem contact op.

030 - 227 03 93
06 - 12 59 56 47
info@remkovanderzwaag.nl
Hamburgerstraat 1
3512NN Utrecht